Nederlandse exposanten hebben grote moeite met huidige opzet Orgatec

De Orgatec is een instituut in de kantoormeubelwereld. Het tweejaarlijkse evenement trekt exposanten en bezoekers uit de hele wereld. Dit jaar is er in de vorm van Corona echter een onverwachte bezoeker die de vormgeving van de beroemde beurs ingrijpend…

Productiviteit, Feedback en Interactie centraal tijdens toekomstgericht congres van de VIP

Afgelopen dinsdag vond onder grote belangstelling het symposium van de V.I.P. plaats met als onderwerp “De mogelijkheden van het Internet of Things ter bevordering van de gezondheid van medewerkers”. In het Oude Tolhuis in Utrecht troffen tientallen professionals uit de…

V.I.P. schaart zich achter de principes van de circulaire economie
Afgelopen dinsdag schaarde een groot deel van de Nederlandse kantoormeubelbranche zich achter de principes van de circulaire economie. Daarnaast werd tijdens het circulair symposium, dat georganiseerd werd door de Vereniging van Inrichtingsprofessionals (V.I.P.) , uitgesproken dat de branche de overheid…
V.I.P schaart zich achter invoering circulaire principes tijdens symposium op 9 oktober
De Vereniging van Inrichtings Professionals (V.I.P.) organiseert op 9 oktober een symposium over het actuele onderwerp Circulaire Economie.  Vanuit de Rijksoverheid en veel andere maatschappelijke groepen wordt de vraag naar circulair ondernemerschap alleen maar dringender. Er zijn nu acht door de…
V.I.P ontwikkelde zich in twee jaar tot volwaardige brancheorganisatie

Twee weken geleden vierde de Verening voor InrichtingsProfessionals V.I.P haar tweejarig bestaan. In die twee jaar ontwikkelde de opvolger van de VSM zich tot een volwaardige brancheorganisatie voor iedereen die zich professioneel met inrichten bezighoudt. Met meer dan honderd leden,…

VSM wordt Vereniging van InrichtingsProfessionals

De VSM (Vereniging van Systeem-, Kantoor en Bedrijfsmeubelen) heeft in goed onderling overleg besloten om de activiteiten van de vereniging per 1 april 2015 te wijzigen. Daarbij hoort ook een nieuwe naam: Vereniging van InrichtingsProfessionals (V.I.P.) Laagdrempelig platform Er wordt…